ZAHVALE

 

Za konec in za začetek opažam,  da je vse, kar si želim, že tu ob meni.

Zahvaljujem se vsem svojim prednikom: vsakemu družinskemu, plemenskemu in vrstnemu članu, brez katerih ne bi zmogla, vedela ali čutila … ničesar.

Zahvaljujem se vsakemu posamezniku, ki me je podprl ali navdihnil, na kakršenkoli način, kot tudi vsem tistim, ki so mi dovolili, da jih podprem ali navdihnem in zrasem skupaj z njimi.

Zahvaljujem se vsem, ki ste me prizadeli. Prisilili ste me, da sem se naučila sprejemati in ljubiti svoje sebstvo in svet bolj.

Zahvaljujem se vsem preživetim nesoglasjem, tegobam in  težavam. Z njihovo pomočjo sem spoznala moč sebstva ter se naučila umetnosti skrbi zase.

Zahvaljujem se svojemu razmišljujočemu telesu, ker ima na razpolago vsa sredstva in sposobnosti, ki bi jih moje sebstvo lahko potrebovalo in ker si obenem ti in jaz hkrati.

“LJUBIM VAS. ŽAL MI JE. PROSIM, OPROSTITE MI. HVALA.”

 


ACKNOWLEDGEMENTS

To end and to begin with, I acknowledge that everything I want is here with me already.

I thank all my ancestors: every single family, tribe and race member, without whom I would be, know or feel… nothing at all.

I thank everyone who has supported or inspired me, in all ways, as well as those who let me support or inspire them and grow together.

I thank everyone who hurt me, since you gave me the opportunity to learn, how to accept and love my self and the world more.

I thank all incomprehension, troubles and difficulties I have come across as it is thanks to you that I got to know and take care of my self better.

I thank my thinking body for having all the resources and remedies my self would ever be in need of and for being utterly you and me at the same time.

“I LOVE YOU. I’M SORRY. PLEASE FORGIVE ME. THANK YOU.”