POSTANI UMETNIK SEBSTVA

Začetek: ŽELJA IN ODLOČITEV ZA TRANSFORMACIJO SEBSTVA

Kultivacija sebstva je mogoča le ob prisotnosti zanimanja, želje po učenju, razumevanju in uporabi naučenega. Potemtakem moramo najprej v sebi prebuditi željo po spremembi svoje oblike življenja in sprejeti odločitev  za premagovanje tistega, kar smo. Le s pripravljenostjo izstopa iz svojih con udobja se transformacija lahko začne. Ni mogoče pomagati tistemu, ki ne želi pomagati sebi.

Skupnost US je vedno na razpolago za mentorstvo in podporo novim praktikantom. →

 

Prva faza: VZPOSTAVITEV PRETOČNOSTI DUHA

Prvo postajo na poti sebstva dosežemo z vzpostavitvijo pretočnosti  in prožnosti svojega razmišljujočega telesa. Odprtost telesa urimo s tehnologijami sebstva, ki praktikante postavljajo pred samega sebe v situacijah, ki vodijo do spontanega sproščanja psihosomatskih zakrčov. Med vzpostavljanjem novega začasnega stanja osebnega oziroma kolektivnega ravnovesja, se nam razkrivajo gibalno-miselni avtomatizmi v  uporabi. Slednji se ne prikazujejo v svoji samosti, temveč v spremstvu besednih iger, navad in miselnih parabol, ki jih skušajo upravičiti; nas pa zadržati še en krog več znotraj poznane in predvidljive orbite konforta (beri »cona udobja«). V občutljivih trenutkih samopremagovanja je koristno vedeti, kako se upreti klicem siren.

US nudijo različna pomagala za krepitev fokusa, elana in samosprejemanja. →

 

Druga faza: IZBOR ČAR(OB)NIH REKVIZITOV  ZA NA POT

Tehnik samospoznavanja in odvzorčenja (odgoja, odšolanje, odpotrošenje…), ki spodbudijo deatomizacijo razmišljujočega telesa in razvoj kritične zavesti, je toliko kot je poti učenja materinega jezika.  Vsak otrok se ga priuči instinktivno: po postopku, ki ga sam spontano kdosigavedikako izoblikuje do sebi najbolj primerne različice. Umetnosti sebstva nagovarjajo prav to predindividualno inteligenco, ki se nahaja v vsakem posamezniku kot prirojen izvir potencialov in instinktov človeške vrste. Odločitev katere tehnologije sebstva, čarobne trike (beri pomagala) in načine vadbe bodo posamezni ustvarjalci položili v  svoje osebne kovčke orodij, je prepuščena njim samim.

Skupnost US je vedno na razpolago za mentorstvo in podporo novim praktikantom. 

 

Zaključek, ki je hkrati začetek: SKRB ZASE

Ko naše razmišljujoče telo postane pretočno, ko imamo nekaj začetnega izkustvenega znanja o delovanju in razvijanju sebstva, v roki pa skrbno pripravljen kovček orodij za na pot, potem se naš individualni projekt samooblikovanja in celostnega uživanja lahko prične. Hurej! Sebi izpolnjujočo obliko življenja kreira skrb zase.

SKRB ZASE je princip vodenja življenja, ki ga mora posameznik vzpostaviti v odnosu do samega sebe, drugih in sveta kot umetnost bivanja. Je odnos, ki vsakomur kreira možnost, da oblikuje svoje lastno življenje, neodvisno od vladajočega sistema norm ter vključuje estetiko, oblike pozornosti, etiko in sisteme obnašanja. Ustvarjalcem US omogoča, da postajajo vedno boljši gospodarji sebe in s tem dosegajo telosestetiko eksistence.