JAVNO-PRIVATNA KORESPONDENCA

Arhaično ni antikvariatno.” (Victor Turner)

Old-school dopisovanje preko navadne pošte z ročno ustvarjenimi (pisanimi/risanimi) vsebinami. Gre za medijskogeografski in relacijski eksperiment, ki raziskuje vpliv specifičnega medija (pismo in materialna kultura poštnega dopisovanja) na vsebino ter obliko odnosov, ki jih dotična forma interakcije vzpostavi.

 

Smoter tehnologije v razvijanju sebstva:

–  Odkrivanje in razvijanje zakrnelih potencialov prostoročnega izražanja (ročno snovanje vsebin spodbuja prodornost samorefleksije ter kreativnost v izražanju)

Trening manualnih spretnosti (kaligrafija, risanje, itd.)

Trening iskrenosti in ne-samocenzuriranja (opravka imamo s korespondenco zasebnega tipa, ki se objavlja na spletu v realnem času; pri tem morajo pisci obdržati maksimalno iskrenost in direktnost, ne glede na javno objavo vsebin)

– Razvoj jasnomiselnosti (bistro, jedrnato izražanje)

– Tvorba lastnega besednjaka (formulacija novih besed in besednih zvez)

 

Primere pisem javno-privatne korespondance najdete tukaj.