FORMA VIVA

Forma Viva (»živa materija«)  je uprizoritveni jezik Umetnosti Sebstva, ki:

– prek popolnega prenosa izvajalčevega izkustva, sprošča transformacije v zavesti, ki vodijo k doživetju enosti. Sodelovanje v performativnem dogodku Forme Vive spodbuja avtonomno prenovo celostne osebnosti vseh prisotnih. Preoblikovanje sebstva poteka tako na psihičnem kot kolektivnem nivoju.

uporablja psihogibalni izraz INTER-ESSE (tj. »biti vmes« oziroma »biti onkraj jaza«), ki raziskuje liminalne oblike mislečega telesa: gib, geste, glas in kontakt v delovanju avtonomnega živčevja, oziroma na ravni limbičnega sistema[1].

– zaradi svoje medosebne nravi, nepredvidljivosti in neponovljivosti, uprizoritev Forme Vive ni niti umetniški performans niti predstava. Izraža se kot družni performativen dogodek.

– gledalci niso očividci (publika); vsi prisostvujoči so aktivni udeleženci in soustvarjalci performativnega dogodka. Interaktivno razmerje med telesi (performerjevim(i) in udeleženčevimi) ter prostorom, se vzpostavi s pretakanjem energij med osebami, ki se nahajajo v neposredni fizični bližini in v posebnih okoliščinah dogodka. Forma Viva raziskuje različne tehnike in pristope za potenciranje pozornosti, vključenosti in skupinske sinhronizacije.

smoter Forme Vive je samospoznavanje, ki se začne ob vzpostavitvi stanja budnosti (čuječne pozornosti) v mislečem telesu ter nadaljuje ob učenju in urjenju dialoga s samim seboj v kontaktu z drugimi.

vsebine so obče človeške in izkustvene. Poustvarjajo okolja, občutke in situacije, ki so dotične vsakemu človeku: minljivost, ljubezen, sla, ranljivost, zdravje, svoboda, boj.

 

Performativni dogodek Forme Vive vpeljuje tri pravila:

  1. Spoštovanje zasebnosti

AV snemanje in fotografiranje soudeležencev dogodka brez vnaprejšnjega dogovora, je zaradi varovanja zasebnosti prepovedano.

  1. Spoštovanje diskretnosti

Spoštujemo in varujemo identiteto soustvarjalcev dogodka, zato se o izkušnji vedno govori, piše in izraža v anonimni obliki. Vloga izvajalcev (performerjev) Forme Vive je drugačna. Njihovo delovanje je v javnem interesu in javno, kar zahteva visoko stopnjo odgovornosti, samokritičnosti in etičnosti.

  1. Vse je v redu

 Vse kar se zgodi, vse emocije in manifestacije, ki jih doživimo v času performativnega dogodka, so spontane, naravne in normalne. Zato jih cenimo in sprejmemo kot take.

 


[1] filogenetsko starejši, »sesalski« del možganov, ki je odgovoren za čustvene reakcije, določene vegetativne funkcije, učenje in spomin ter za izločanje endorfinov, endogenih opiatov.