PREOBRATNI SLOVAR

US se zavedajo energijskega naboja in moči besed ter njihovega neposrednega vpliva na počutje in konstitucijo realnosti. Preobratni slovar izpostavlja na psiho in na telo negativno delujoče besede, za katere ponuja bodrilne alternativne izraze. Izvaja jezikovne zasuke (besedni détournement), ki v žrtveništvo in pesimizem odeta ubesedena stanja prikazuje v njihovi boljši, spodbudnejši različici. Jezikovna transformacija resonira na energijskem nivoju ter omogoča silovite premike  v imaginaciji možnega.

Povedano z metaforo: preobratni slovarje zbirka besednih raket za takojšnjo uporabo, ki polete usmerjene v črne luknje malodušja konvertira proti galaksijam optimizma in veselega pričakovanja.

 

Smoter tehnologije v razvijanju sebstva:

– Evolucija vsakdanjega življenja

Izboljšanje energijskega stanja telesa in počutja

– Spodbuja iskanje rešitev in veča optimizem

 

Sodeluj pri kovanju novih besednih preobratov na ,,,


 

Bolečina – GLOBOKOSEŽNOST (psihična bol), MRAVLJINČENJE (fizična bol)

Bolezen – POT K ZDRAVJU

Čudnost – EDINSTVENOST

Kriza –  KATALIZATOR SPREMEMB (za vzpostavitev novega, boljšega bita)

Delo – ANGAŽMA

Depresija – glej žalost

Debelost – POLNOST

Dolžnost – ODGOVORNOST

Drugačni – UNIKATNI / IZVIRNI

Dvom – SMEROKAZ / KAŽIPOT

Hiperaktivnost – ENTUZIAZEM

Labilnost – PREIZPRAŠEVANJE

Kompleksnost  – ŠIROKOKOTNOST / BOGATA RAZNOLIKOST

Naloga – IZZIV

Napor – UŽITEK

Neprilagojenost – SVOJSKOST

Nered – RAZPOSAJENOST

Nestabilnost – glej labilnost

Neurejenost – SPROŠČENOST

Ocenjevanje – CENJENJE / VALORIZACIJA

Opravek (opravilo) – glej naloga

Otožnost– glej žalost

Pozabljivost – NEOBREMENJENOST

Trening (treniranje) – LJUBKOVANJE / KULTIVACIJA

Ujetost – MIROVANJE

Vaja (vadba) – glej trening

Žalost – ZAMIŠLJENOST / MEDITATIVNO RAZPOLOŽENJE