ETIČNI KODEKS

 

Umetnosti sebstva se ogibajo uporabi dualističnih delitev kakršnegakoli tipa: npr. ženska/moški, zdrav/bolan, priseben/nepriseben, pravilno/napačno. Navkljub ideološki in propagandistični naravnanosti sveta so umetnosti sebstva usmerjene onkraj paradigme dobrega in zlega.

Ergo: Vsebine in téme umetnosti sebstva so apolitične, nadideološke in amoralne.

 

Umetnosti sebstva se ravno tako ne zatekajo k enigmatičnim  razlagam, magiji in misterijem ter ne izrabljajo njihovega etra. Nasproti stremljenju k nedoumljivim skrivnostim, raziskujejo sugestijo, čutno izžarevanja in čudodelnost vsakodnevnih zvokov in gest.

Ergo: Alkimija praks sebstva je ljudska in faktična. Razkriva resničnost domišljije in sanj, obenem pa čar(ob)no moč občih besed in dejanj.