JUTRANJE MISLI in SAMOSPRAŠEVANJE

“Ne zamenjuj dogodkov z upi:

zapiši kot v laboratoriju

zapiši, kar se je zataknilo ali razbilo

zapiši, česar ne veš

zapiši, česar ne razumeš

zapiši, česar ne vidiš

zapiši, da bi spregledal.” (Danilo Dolci: 16. pesem iz zbirke Ne znaš izbirati)

 

Jutranje misli so dnevna rutina, ki koristi jutranje ure za prakso refleksije in/ali kreativnega pisanja.

Tehnologija samospraševanja je praksa postavljanja vprašanj samim sebi, v kateri opravljamo vlogi spraševalca in vprašanega hkrati.

Omenjeni tehniki se lahko izvajata istočasno ali ločeno. Priporočamo prostoročno  izvajanje obeh tehnik. Samospraševanje je najbolj učinkovito v negativni različici (via negativa): 

 

Smoter tehnologij v razvijanju sebstva:

– Vzpostavitev navade preizpraševanja in evalviranja storjenega, videnega, doživetega

– Razvoj jasnomiselnosti (bistro, jedrnato izražanje)

– Tvorba lastnega besednjaka (formulacija novih besed in besednih zvez)

 

Sledeči teksti so nastali kot produkt uporabe obeh tehnik.