US IN AVTORSKO PRAVO

Tako kot otrok prejema kisik in hranljive snovi iz materine krvi, tako se US hranijo iz pritokov holističnega bazena stvarnosti, ki je območje nelastninskega neavtorstva.

Umetnosti Sebstva uporabljajo in zagovarjajo principe in prakse odprtega dostopa (open access, OA) in  Creative Commons licenciranja (CC). Avtorske pravice se uveljavljajo zgolj v izjemnih primerih, predvsem za koristi varovanja zasebnosti.