TEHNOLOGIJE

Tehnologije Umetnosti Sebstva so prakse, ki razvijajo spretnosti in vrline razmišljujočega telesa.

Do sedaj preizkušene tehnologije US so:

– Détournement 

– Fokusologija 

– Forma Viva 

– Imagazinacija 

– Inter-esse 

– Izleti odpotrošenja in Ture odturiščenja 

– Javno-privatna korespondenca 

– Majevtični sprehodialogi 

– Performativni dogodki 

– Preobratni slovar 

– Strahopremet 

– Zvezek idej