Likovno izražanje

 

Preizkušeno je risanje v Inter-esse stanju zavesti.  Tako nastale risbe nastanejo brez racionalnega planiranja in usmerjanja ustvarjalnega akta v teku.

Primerke Inter-esse risb si lahko ogledate tukaj:

 

Smoter Inter-esse likovnega izražanja v razvijanju sebstva:

– Razkrivanje aktualnih čustev, miselnih vzorcev in blodenj

 Sproščanje potlačenih emocij

 Razvijanje kreativnosti