DÉTOURNEMENT

»Ideje se izboljšujejo. Smisel besed prav tako. Plagiat je nujen. Je del napredka. Dobesedno prebere avtorski stavek, uporabi njegove izraze, odstrani lažno idejo, jo nadomesti s pravo idejo.« (Guy Debord: Družba spektakla)

Détournement je praksa uporabe že obstoječih del na način, da formirajo novo celoto. Z uporabo tehnik remixa, mash-upa (združitev dveh ali več glasbenih podlag v nov komad), re-kontekstualizacije in re-enactmenta (ponovnega uprizarjanja) ustvarimo posodobljeno verzijo (neke vrste re-akcijo)  na že napisano, naslikano, izrečeno, ustvarjeno, početo. Koristimo ga na področju jezika, podob, glasbe, navad, praks, odnosov… (glej tudi »preobratni slovar«)

 

Smoter tehnologije v razvijanju sebstva:

– Evolucija vsakdanjega življenja

– Spodbujanje kritičnega mišljenja (prek razkrivanja ozkoglednosti in zastarelosti miselnih  in vedenjskih vzorcev v uporabi)

– Ustvarjanje sobivanju prijaznejše in strpnejše okolje